close
متخصص ارتودنسی
خواستگاری پسر دروغگو از دختر کارخانه دار معروف

خواستگاری پسر دروغگو از دختر کارخانه دار معروف

خواستگاری پسر دروغگو از دختر کارخانه دار معروف,
خواستگاری پسر دروغگو از دختر کارخانه دار معروفبا دروغ هایش فریبم داد تا با او ازدواج کنم اما ... پسری که با وعده‌های دروغین دختر کارخانه‌داری را فریب داده و او را به عقد خود درآورده بود سرانجام به ایستگاه پایانی این فریبکاری رسید و راهی دادگاه خانواده شد.دختری در ایستگاه پایانی فریبدختر جوان با مادرش پشت در شعبه 268 دادگاه خانواده ونک نشسته بود تا قاضی او را برای شنیدن شکایتش فرابخواند. مادر میانسال با لحن سرزنش آمیزی به دخترش می‌گفت: تو باید بیشتر دقت می‌کردی چقدر به تو گفتیم که حواست را جمع کن…
گلچین مطالب جالب
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ